Prosjekter og referanser

​Godt håndtverk

Som kunde vil du være med på å sette ditt personlige preg på utformingen av bygget. Detaljene i bygget vil bli slik du ønsker det

Godt håndverk er grunnlaget i alt det vi gjør. Vi setter vår ære i å levere byggverk av høy kvalitet. En stabil arbeidsstokk har gjennom mange år opparbeidet seg den nødvendige kompetansen med moderne byggeteknikker, samtidig som vi tar med oss det aller beste fra tradisjonelt håndverk.

Flere av våre ansatte har utviklet spesialkompetanse på områder som grunnarbeider, restaurering av eldre bygg, steinlegging, utskjæringer og så videre. Vi vet at slurv og snarveier for å presse pris vil vise seg i det ferdige resultatet.

Fine detaljer er ofte det som viser forskjellen mellom godt og dårlig håndverk, og som gjør at huset ditt får sjel og beholder sin unike fremtoning over mange år.

Som kunde vil du være med på å sette ditt personlige preg på utformingen av bygget. Detaljene i bygget vil bli slik du ønsker det

Prosjekter

I EN GAMMEL EPLEHAGE
TI HUS I HOLMENKOLLEN

Dette flotte huset ligger i en gammel eplehage på Årnes. Det var opprinnelig et kjedelig hus bygd på 60-70 tallet, som nå fremstår som et stort hus med sjel. Bygg- og tømrermester Carl Øistein Grue A/S har hatt hånd om hele prosjektet fra start til mål, inkludert tegninger. Huset er påbygd en etasje, har fått flere verandaer og små påbygg.

​Byggherre er Per Eggum

Et lite, eksklusivt tomteområde i Jegerveien i Holmenkollen bygges ut med ti eneboliger i rekke. Byggherre i 1989 var DNB, med Raumnes-hus som leverandør og Carl Øistein Grue som byggeleder og ansvarlig for den daglige driften på byggeplassen og fremdriften i prosjektet, slik at det kunne ferdigstilles til rett tid.

RESTAURERING AV FOLVELL GÅRD
ÆRVERDIG PÅ MAJORSTUA

Restaurering av Folvell Gård på Årnes for byggherre Anders Kjuus. Det store huset i sveitserstil er fra 1880. Blant de store oppgavene var å skifte og rette opp taket, samt utskiftning av vinduer. Det ble gjort en omfattende jobb med oppretting og legging av nytt undertak før takstein ble lagt.

Den gamle stilen er tatt vare på i alle de utvendige arbeidene.

Innvendig er en del av det gamle panelet brukt om igjen. Jobben ble utført i etapper, slik at det passet byggherren. Han har selv gjort en del av jobben.

Denne store ærverdige villaen i Villaveien på Majorstua i Oslo, er opprinnelig fra begynnelsen av 1900-tallet. Gjennom flere år og i flere etapper, har Bygg- og tømrermester Carl Øistein Grue A/S stått for restaurering og påbygging av eiendommen. Den originale stilen er beholdt i sin helhet, noe som gjør at villaen i dag fremstår som en av de flotteste i denne delen av Oslo.

Byggherre er Tore Engebretsen.

VILLA MED UTSIKT
FRA KJEDELIG TIL EKSKLUSIVT

Dette huset, eller rettere sagt disse to kjedete husene på toppen av Vardeåsen i Frogner, har en av Romerikes beste utsikter.

Utbygger er Kai Lunde og tegningene er utført av arkitekt Ronny Sjølie. Bygg- og tømrermester Carl Øistein Grue A/S har stått for gjennomføringen av hele prosjektet, inkludert søkeprosesser, kalkulasjoner, grunnarbeider, oppføring av byggene og fremstilling av uteområdet.

Husene, som er bundet sammen av en stor garasje, fremstår som meget ekslusive med mange flott detaljer.

Det litt kjedelige 80-talls huset på Fjellfoten ved Årnes er ikke til å kjenne igjen etter den omfattende ombyggingen.
Hele bygge prosjektet, inkludert tegninger, er det Bygg- og tømrermester Carl Øistein Grue A/S som har stått for. Det er bygget på en ekstra etasje og huset er utvidet og påbygget på alle kanter. Et hus fra 80-tallet framstår som eksklusivt og med mye særpreg.

Byggherre er Thomas Quille.

FRA FLATT TAK TIL DRØMMEHUS
OMSORG FOR ELDRE

Enebolig på Årnes på 100 kvadratmeter fra 1965 med flatt tak som må skiftet. I stedet for bare å utbedre taket, ønsket familien å gi huset et nytt utseende og samtidig få mer plass i en ny half etasje. Tegningene, som inkluderte en veranda på gavlveggen, samt spennende små tak, ble laget av Carl Øistein Grue.

Arbeidet ble utført i to etapper, der byggherren selv sto for det meste av rivningen.

For Nes kommune har vi hatt flere byggeoppdrag. Det mest omfattende har vært å bygge omsorgsboliger for eldre i flere deler av kommunen. Totalt har vi bygget 24 slike boliger siden 2006.

STOR STUE I GLASS
ET LITE SLOTT

Et koselig men ganske tradisjonelt hus har fått et ganske spesielt påbygg i glass, som løfter huset til en helt ny dimensjon. Ikke minst den flotte utsikten i Lysåskroken i Lørenskog kommer til sin fulle rett med dette påbygget, som er tegnet av Ronny Sjølie og oppført av Bygg- og tømrermester Carl Øistein Grue A/S. Firmaet har også hatt ansvaret for opparbeidelse av uteområdet. Byggherre er Erlend kristoffersen.

Jobben besto i en omfattende ombygging og påbygging av eksisterende toetasjes villa fra 1918 på Strømmen. Byggherre var Rita Tovan Paulsen og Trond Paulsen. Tegninger ble utarbeidet av Arkitekt- og Håndverkerteam på Strømmen.

Hele arbeidet, inkludert grunnarbeidene, ble gjort i etapper, slik at familien kunne bo i huset i byggeperioden. Stilen til det opprinnelige huset ble overført nærmest i detalj til påbyggene. Tak og vinduer i det gamle huset ble skiftet. Huset har en rekke avanserte konstruksjoner og det er lagt meget stor vekt på de innvendige detaljene med påkostete løsninger. Familien har selv tatt seg av maling, tapetsering etc. Huset fremstår nå nesten som et lite slott, blant annet med et lysthus

EN NYDELIG GLASSVERANDA

​Oppdraget var å bygge inn en gammel, toetasjes veranda til en glassveranda som faller inn i samme stil som resten av huset. Tegningene var ved Åge Blegen og byggherre var Borgny Østnor på Sørumsand.

Deler av den gamle verandaen , inkludert deler av taket, hadde skader som måtte utbedres. Ved å beholde mest mulig av de gamle bjelkene og noe av de andre materialene, har verandaen beholdt sitt originale preg.