Miljø og klima

Godt miljø og klima

Tenker du på forurensning, klimaendringer og hva slags verden vi etterlater oss til våre etterkommere? Det gjør vi også. Derfor er miljø viktig for oss når vi bygger det nye huset ditt.

Skog og trevirke binder store mengder CO2 gjennom fotosyntesen. Det er dessuten en fornybar ressurs. Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås, har konkludert med at den reelle effekten av trebruk, i stedet for bruk av andre materialer, ligger rundt ett tonn CO2-binding pr. brukt kubikkmeter med tre. Ett hus bygd i bindingsverk inneholder rundt 15 kubikkmeter tre og binder derfor opp 10 til 15 tonn CO2 på 50 år. Når huset blir revet, gir det fortsatt 15 kubikkmeter trevirke til bioenergi.

Vi bygger huset ditt slik at inneklimaet blir best mulig. Vi bygger etter de til enhver tid gjeldene norske standarder, både når det gjelder bruk av isolasjon og type vinduer. Dette medfører minst mulig behov for oppvarming. I mange hus vi bygger i dag, er varmepumper standard.